Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Gmach Główny, ul. 3 Maja 19

„Rzeźba na przestrzeni wieków. Kształt – forma – funkcja – symbol”
Prezentacja zakupionego obrazu Tadeusza Makowskiego – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Galeria Rzemiosła Artystycznego
Galeria Malarstwa Polskiego
Galeria Malarstwa Europejskiego
„Żołnierz polski 1914-1945. Kolekcja Jana Partyki”
„Odkopana przeszłość – pradzieje Polski południowo-wschodniej”