/22:00/ ODCHODZĄCE ŚLADY ZATRZYMAĆ W PAMIĘCI

Prezentacja niektórych eksponatów, będących częścią przygotowywanej wystawy. Komentarz i materiały merytoryczne przygotowane przez P. Ingę Kunysz oraz P. Emilię Jakubiec-Lis z Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli Rzeszowie.

W 2020 r. przypada jubileusz 30-lecia działalności Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie. Otwarcie placówki jako oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie nastąpiło 17 września 1990 r. Wtedy to zbiory etnograficzne ponownie wróciły do pierwotnej siedziby – kamienicy nr 6 przy rzeszowskim rynku. Jubileuszowy rok zwieńczy okolicznościowa wystawa, której otwarcie planowane jest na koniec 2020 r.

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ DRUGA