/20:45/ PREZENTACJA EKSPONATÓW PODDANYCH KONSERWACJI

W 2019 roku podczas Europejskiej Nocy Muzeów w Rzeszowie prowadzono sprzedaż biletów – cegiełek, z której dochód w całości został przeznaczony na konserwację eksponatów. Poniżej prezentujemy efekty tych prac.

Eksponaty poddane konserwacji:
Urna wyborcza ze zbiorów Muzeów Historii Miasta Rzeszowa – konserwator: Jadwiga Schultis,
Grafiki ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – konserwator: Beata Wirowska
Portret Franciszka Kotuli z Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie – konserwator: Małgorzata Jucha-Kudlińska