/19:45/ WITKACY PASTELE ZE ZBIORÓW MUZEUM OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Prezentacja kolekcji pasteli Stanisława Ignacego Witkiewicza. Opracowanie merytoryczne oraz komentarz – P. Maria Stopyra, Kustosz w Dziale Sztuki