Archiwum Państwowe

Archiwum Państwowe w Rzeszowie ul. Władysława Warneńczyka 57

– Wystawa wszystkich pergaminów przechowywanych w zasobie AP Rzeszów
– Prezentacja procesu digitalizacji materiałów archiwalnych
– Zwiedzanie nowej siedziby oraz magazynów mogących pomieścić 30 kilometrów akt

Kontakt
www.rzeszow.ap.gov.pl