Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

16 , 18 – 23 maja 2021

Zwiedzanie w godzinach otwarcia galerii: 16, 22-23 maja,

wstęp darmowy „Sztuka powstania życia”

4 Międzynarodowe Sympozjum Art & Science Sztuka Powstania życia.


15 maja 2021 – ONLINE

www.facebook.com/BiuroWystawArtystycznychwRzeszowie

Spacer wirtualny po wystawach ART&SCIENCE 4:

https://roundme.com/tour/712586/view/2245976/

https://roundme.com/tour/712583/view/2245959/


Projekty Art & Science, realizowane od 2017 roku, są przestrzenią oddziaływania środowisk kreatywnych w obszarze nauki i sztuki. Wizualność współczesnych nauk biologicznych stanowi naturalną platformę komunikacji między biologami molekularnymi a artystami. Operowanie obrazem jako narzędziem opisu otaczającego świata w połączeniu z kreatywnością
i ciekawością obu środowisk pozwoliły z sukcesem zrealizować trzy dotychczasowe edycje Art & Science: „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?”, „Sztuka bioróżnorodności” oraz „Siła struktur biologicznych”. Warto podkreślić, że rezultaty obecnego projektu mogą także umożliwić pokonanie hermetyczności języka naukowego w komunikacji ze społeczeństwem. Planowany projekt Art & Science „Sztuka powstania życia” odwołuje się do estetyki fundamentalnych zjawisk biologicznych towarzyszących powstaniu życia. Dodatkowo
w trakcie Sympozjum przedstawione zostały koncepcje filozoficzne odnoszące się do zjawiska powstania życia. Projekt odbył się w formule on-line. Oprócz części wykładowej realizowany był także w zakresie praktycznym. Na zakończenie projektu planowane są wystawy w kilku ośrodkach akademickich i prestiżowych galeriach; m.in. w galerii Nencki Art Collection.
Czwarta, tym razem międzynarodowa edycja projektu Art & Science, ma charakter zamknięty
i skierowana jest tylko do imiennie zaproszonych artystów, zamieszkałych
w kraju (w tym pracowników ISP UR) oraz za granicą. Zarekomendowani zostali do udziału w tym projekcie przez pięciu kuratorów, przedstawicieli ISP UR: prof. Mirosława Pawłowskiego, dr. hab. Marka Olszyńskiego, dr hab. Magdalenę Uchman, dr Kamilę Bednarską oraz mgr Patrycję Longawę.


SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU:


Celem tego projektu jest promocja współczesnej sztuki i nauki, konfrontacja postaw i strategii artystycznych oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat nauk biologicznych. Zaproponowany przez organizatorów temat czwartej edycji projektu Art & Science brzmi „Sztuka powstania życia /”Art of origin of life”. Etapem I projektu było Sympozjum – online – obejmujące wykłady, Etapem II wystawa (on-line) dzieł zrealizowanych w ciągu 3 miesięcy (po Etapie I), inspirowanych powyższym tematem. W III etapie odbędzie się cykl wystaw galeriach
w Rzeszowie, Jarosławiu, Bardejovie, Miskolcu, Szczecinie oraz Warszawie.
Projektowi ART&SCIENCE 4 towarzyszy konkursowa wystawa studentów Instytutu Sztuk Pięknych – Uniwersytetu Rzeszowskiego (dolna sala).


Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Jana III Sobieskiego 18
35-002 Rzeszów
tel. 17 853 38 11

e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl 

www.bwa.rzeszow.pl