Biuro Wystaw Artystycznych

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 18

Wystawy plastyczne:

  • 10 + 1 zapatrzeń – wystawa malarstwa doktorantów Teresy Kotkowskiej Rzepeckiej z pracowni malarstwa ASP w Krakowie

  • Postawy – artyści w 100 – lecie odzyskania Niepodległości – wystawa twórczości artystów zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików (ZPAMIG )

Podczas zwiedzania będzie można bezpłatnie otrzymać archiwalne wydawnictwa BWA (katalogi i foldery z wystaw).

 

Kontakt
www.bwa.rzeszow.pl