Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, ul. Słowackiego 18

  • Zwiedzanie magazynów archiwum IPN, wejścia o godz: 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00

  • Prezentacja zbiorów fotograficznych IPN w ramach systemu ZEUS

  • Ojcowie Niepodległości – wystawa i zajęcia edukacyjne

  • Prezentacja gier edukacyjnych i konkursy

  • Prezentacja katalogów tematycznych Biura Lustracyjnego

  • Sprzedaż publikacji IPN

  • Prezentacja działalności Biura Upamiętnień Walk i Męczeństwa

  • Pokaz uzbrojenia i wyposażenia 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Kontakt
www.rzeszow.ipn.gov.pl