Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, ul. Słowackiego 18

Zwiedzanie archiwum IPN, godz. 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00
Prezentacja zbiorów fotograficznych IPN w ramach systemu ZEUS
Wokół symboli – wystawa i zajęcia edukacyjne
Prezentacja gier edukacyjnych i konkursy
Pokaz uzbrojenia i wyposażenia 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Budynek IPN, ul. Szopena 23

Prezentacja filmów operacyjnych SB, projekcja ok. 40 min., godz. 20.00, 22.00
Prezentacja filmu dokumentalnego „Pomarańczowa Alternatywa”, projekcja ok. 50 min., godz. 21.00
Prezentacja katalogów tematycznych Biura Lustracyjnego

Kontakt
www.rzeszow.ipn.gov.pl