KONTAKT

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
ul. 3 Maja 19
tel. (17) 853-52-78, (17) 853-60-83
www.muzeum.rzeszow.pl

Muzeum Etnograficzne
im. F Kotuli w Rzeszowie Rynek 6
www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl

Muzeum Dobranocek ze zbiorów
Wojciecha Jamy w Rzeszowie  Mickiewicza 13
www.muzeumdobranocek.com.pl