Muzeum Mleczarstwa

Muzeum Mleczarstwa w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie, ul. Warszawska 20

Wstęp wolny, godz. od 19.00 do 23.00

  • Pokaz wirowania mleka w wirówce ręcznej, godz. 19.30 oraz 20.30
  • Ekspozycja stała: maszyny, urządzenia i sprzęt mleczarski

Muzeum mieści się, w halach produkcyjnych dawnego budynku szkolnej mleczarni. W muzeum zgromadzono urządzenia i maszyny związane z mleczarstwem oraz archiwalne dokumenty obrazujące powstanie i działalność Spółdzielczości Mleczarskiej w Galicji, a także Krajowej Szkoły Mleczarskiej. Wśród eksponatów na szczególną uwagę zasługuje kolekcja wirówek – od wiekowych typu Wolseley, Victoria, Regina, używanych w dworskich mleczarniach pod koniec XIX w., po udoskonalone szwedzkiej firmy „Alfa Laval”, z których najstarsza pochodzi z 1925 r., czy niemieckiej Westfalia z roku 1930. Zbiór najstarszych wirówek i ich części ilustruje różne rozwiązania techniczne pierwszych modeli. Są wirówki z parowym napędem transmisyjnym używane w latach 1910-1930, aż po wirówki, które pracowały w Szkolnym Zakładzie Mleczarskim od początków jego istnienia.

W salach muzealnych prezentujemy bogatą historię polskiej spółdzielczości mleczarskiej. Składają się na nią:
• dokumenty obrazujące początki ustawodawstwa spółdzielczego:
– oryginalne ustawy o mleczarstwie;
– rozporządzenia ministerialne;
• broszury propagujące spółdzielczość;
• księgi handlowe;
• podręczniki mleczarskie;
• piśmiennictwo zawodowe:
– Gazeta Mleczarska,
– Mleko,
– Przegląd Mleczarski;
• fotografie dawnych zlewni mleka i budynków mleczarskich

KONTAKT:
http://zss.rze.pl