Podziemna Trasa Turystyczna

Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie, Rynek 26

„Rzeszowskie piwnice” – ekspozycja stała
„Odmieniec, wampir, skazaniec: oblicza śmierci w dawnych wiekach” – prace Mirosława Kuźmy
Promocja książki Leszka Gardeły „Bad Death in the Early Middle Ages. Atypical Burials from Poland in a Comparative Perspective”, godz. 19.00

Kontakt
www.trasa-podziemna.erzeszow.pl