Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na 9. Noc Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, która odbędzie się 20 maja 2017 r. w godz. 19.00-01.00 w budynku WiMBP w Rzeszowie, przy ul. Sokoła 13.

Wstęp wolny!

W programie Nocy Biblioteki:

Wystawy:

  • najcenniejsze zbiory specjalne: rękopisy, starodruki, dokumenty życia społecznego, unikatowe książki z XIX w., książka liberacka
  • „Rzeszów zatrzymany w czasie”
  • „Rzeszów w malarstwie Andrzeja Korca”

Warsztaty:

  • zajęcia dla dzieci z użyciem tabletów i aplikacji 4D
  • sleeveface – zabawne zdjęcia z książkami, okładkami płyt i rekwizytami

Prezentacje:

  • projekcja filmu „Rzeszowskie janusze”
  • cyfrowa prezentacja zdjęć z kolekcji Zbigniewa Tybury „Rzeszów w latach okupacji 1941-1943”
  • występ zespołu śpiewaczego Wesołe Kumoszki wraz z Kapelą z Rzeszowskiego Domu Kultury – filia Country o godz.20.00 i 21.00

Kiermasz książek przeczytanych

Zwiedzanie magazynów książek

Kontakt
www.wimbp.rzeszow.pl